Disclaimer

Verlopen

 

De door Bert Hauwert verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitende informatief en kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bert Hauwert kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Bert Hauwert kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledigheid of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Bovendien aanvaardt Bert Hauwert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bert Hauwert worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Bert Hauwert. Bert Hauwert spant zich in, zorg te dragen voor een actueel en relevant aanbod van informatie op deze website. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht gehoor te geven aan instructies van Bert Hauwert omtrent het gebruik van de informatie. Wat betreft de inhoud van de website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Het Nederlandse recht is van toepassing.

[HOME]