Behandel wijze

Wat wel kenmerkend is voor de behandelwijze van Bert Hauwert, is dat de verantwoordelijkheid voor uw ontwikkeling ten allen tijde bij u zelf ligt. U ontvangt de informatie, maar het is aan u wat u ermee doet. Die eigen verantwoordelijkheid weerspiegelt zich ook in de hoeveelheid behandelingen. Bert zal er altijd naar streven u zo snel mogelijk weer in staat te stellen uw weg weer zelfstandig te vervolgen. Patronen van jarenlang wekelijkse of maandelijkse behandelingen komen dan ook in principe niet voor.