Luisteren naar jezelf

Als de mens beter luistert naar zichzelf en sneller rust neemt, zal hij sterker zijn, langer op de been blijven en een gezond leven leiden, zeggen de gidsen. Dit is volgens hen de basisles van ons bestaan. Maar als we , om welke reden dan ook, de balans zijn kwijtgeraakt, is magnetiseren een uitstekend hulpmiddel om onszelf weer terug te vinden en zo mogelijk te helen. Met behulp van magnetiseren is het mogelijk zowel geestelijk als lichamelijk weer in evenwicht te komen en goed te functioneren als mens in dit leven.